• Posted by Tok Syed - July 13, 2020

    Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447)

    BAHAGIAN IX – KESALAHAN DAN PENALTI Kesalahan 37. (2) Mana-mana orang yang dengan apa-apa perbuatan atau peninggalan gopoh atau cuai menyebabkan kecederaan atau kerosakan kepada mana-mana orang atau harta berkenaan dengan mana-mana pepasangan atau kelengkapan atau suatu bahagiannya adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan, denda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau […]

    Read more